Skip to main content
Kinderoefentherapie Eigenwijs - Spelling

Spelling

Spelenderwijs beter leren spellen

Heeft uw kind moeite met de juiste schrijfwijze van woorden en/of het leesbaar schrijven hiervan? En heeft hij of zij daarbij gespecialiseerde één-op-één begeleiding nodig? Dan biedt Kinderoefentherapie EigenWijs uitkomst! Wij begeleiden kinderen bij het beter leren spellen, op een manier die aansluit bij de belevingswereld van het kind én bij de onderwijsmethode op school.

Intake & onderzoek

Een traject om de spelling van uw kind te verbeteren, begint met een intakegesprek en een onderzoek. In dit onderzoek brengen we de spelling in kaart, we beoordelen de schrijfvaardigheid en we kijken of er verder motorisch onderzoek nodig is. Als u hiervoor als ouder toestemming geeft, vragen wij de school de CITO-resultaten en eventuele andere uitslagen met ons te delen. Na afronding van het onderzoek nodigen we u uit voor een adviesgesprek en ontvangt u van ons een onderzoeksverslag.

Kinderoefentherapie Eigenwijs - Spelling

Gericht aan de slag

Op basis van het onderzoek gaan we gericht met uw kind aan de slag. Dat doen we op een manier die past bij de belevingswereld van het kind. Kleurrijk, spelenderwijs, actief en met afbeeldingen en opdrachten die bij kinderen passen. We kijken daarbij naar wat het kind specifiek nodig heeft: welke spellingregels vindt hij of zij lastig? Tijdens het leren gebruiken we zoveel mogelijk zintuigen, omdat we weten dat kinderen op die manier de spellingregels zo goed mogelijk onder de knie krijgen. Tijdens het gehele traject houden we intensief contact met school, zodat de regels, de methode en de gebruikte dicteewoorden overal hetzelfde en herkenbaar zijn voor uw kind. Op die manier creëren we succeservaringen voor uw kind, die de basis vormen voor verdere verbetering!

Wat moet u als ouder zelf doen?

Het is de bedoeling dat u als ouder bij al onze behandelingen aanwezig bent. Op die manier volgt u direct de voortgang van uw kind én kunt u gemakkelijk zelf thuis met hem of haar oefenen. Oefenen is voor uw kind heel erg belangrijk. Naast de spellinglessen die uw kind één keer in de week bij ons in de praktijk krijgt, moet u daarom als ouders ook drie tot vier keer per week thuis met uw kind aan de slag. U krijgt hierbij ondersteuning door middel van adviezen en materialen die u van ons ontvangt tijdens de behandelingen.

Sandra pakt de spelling niet alleen één op één met Fleur op maar betrekt school hier ook in. Sandra werkt met haar op een lieve, soms humoristische manier waardoor de stof beter blijft hangen. De resultaten gaan omhoog, iets waar we ongelooflijk blij mee zijn!

Sander en Karin, ouders van Fleur (11 jaar).
Kinderoefentherapie Eigenwijs - Spelling

Waarom Kinderoefentherapie EigenWijs?

  • We kijken echt naar uw kind: waar ligt de hulpvraag, wat wil uw kind en wat heeft hij of zij nodig om te groeien?
  • Bij EigenWijs mag uw kind altijd zijn wie het is. We oordelen niet en fouten maken mag, sterker nog: we buigen eventuele teleurstellingen om naar succeservaringen en een positief gevoel voor uw kind!
  • We zorgen voor een goede afstemming en communicatie met u als ouder, de school van uw kind, de (huis)arts of specialist en eventuele andere betrokkenen.
  • We zorgen voor plezier tijdens de behandelingen en sluiten aan bij de belevingswereld van het kind. Spelenderwijs gaan we aan de slag met de hulpvraag.
  • Al onze oefentherapeuten zijn gespecialiseerd in kinderoefentherapie en bieden kwalitatief hoogwaardige behandelingen aan. Zij zijn ingeschreven in het Kwaliteitsregister Paramedici en volgen bij- en nascholing.

Kinderoefentherapie EigenWijs
Van Heemstraweg-West 2C, 5301 PA, Zaltbommel
KvK 84344253 - Beroepsvereniging VvOCM
0418 304 022   info@kinderoefentherapie-eigenwijs.nl

Algemene voorwaarden - KlachtenregelingVind ons op Google Maps

Kinderoefentherapie EigenWijs