Skip to main content
Kinderoefentherapie Eigenwijs

Motoriek

Spelenderwijs de motoriek van uw kind verbeteren

Heeft uw kind moeite met leren fietsen, zwemmen of evenwicht bewaren? Wil uw zoon of dochter niet meer meedoen met de gymles of lukt het uw kind niet om leesbaar te (leren) schrijven of veters te strikken? In deze én andere situaties helpt Kinderoefentherapie EigenWijs u graag verder!

Wanneer kunt u bij ons terecht?

Bij EigenWijs gaan we spelenderwijs aan de slag met het verbeteren van de motoriek van uw kind. U kunt bij ons terecht met een breed scala aan problemen. Bij jonge kinderen kan dit bijvoorbeeld gaan om vaak vallen of niet kunnen springen. Bij basisschoolkinderen zien we onder andere dat kinderen onvoldoende meekomen met het buitenspelen, de gymles of de zwemles. Ook kunnen er problemen zijn met specifieke vaardigheden, zoals schrijven, knutselen of veters strikken. In al deze situaties gaan we graag met uw kind aan de slag!

Kinderoefentherapie Eigenwijs - Motoriek

Hoe gaan wij te werk?

Na aanmelding in onze praktijk, bekijken wij samen met u én uw kind met welke activiteiten uw kind moeite heeft. Vervolgens onderzoeken we het motorisch functioneren van uw kind. Op basis van de hulpvraag en het motorisch onderzoek, stellen we een behandelplan op. De resultaten hiervan bespreken we met u als ouder. Zo weet iedereen precies wat hij of zij van de behandelingen mag verwachten. Tijdens de behandelingen oefenen we samen met uw kind de verschillende onderdelen uit het behandelplan. Het kan zijn dat we u vragen om thuis bepaalde spelactiviteiten te herhalen. Tijdens de behandelperiode evalueren we het motorisch functioneren van uw kind regelmatig, in nauwe samenspraak met u. Waar nodig overleggen we ook met andere direct betrokkenen, zoals de school van uw kind.

GymXtra

Naast onze reguliere behandelingen, bieden wij ook GymXtra. GymXtra is een groepsles voor kinderen van 6 t/m 11 jaar met een motorische achterstand, die daardoor niet mee kunnen doen met reguliere sportclubs en/of de gymlessen op school. Met GymXtra maken we bewegen ook voor hen weer leuk! Tijdens de GymXtra-lessen besteden we aandacht aan verschillende vaardigheden op het gebied van balvaardigheid, evenwicht en grove motoriek. Daarbij sluiten we spelenderwijs aan bij het motorisch niveau van uw kind en stimuleren we het kind om op zijn of haar eigen manier te leren. Het doel van GymXtra is dat uw kind uiteindelijk (weer) aan kan sluiten bij een reguliere sportclub. De lessen worden gegeven op vaste tijden in een sportzaal, in groepen van maximaal 12 kinderen onder begeleiding van twee kinderoefentherapeuten.

Kinderoefentherapie Eigenwijs - Motoriek

Waarom Kinderoefentherapie EigenWijs?

  • We kijken echt naar uw kind: waar ligt de hulpvraag, wat wil uw kind en wat heeft hij of zij nodig om te groeien?
  • Bij EigenWijs mag uw kind altijd zijn wie het is. We oordelen niet en fouten maken mag, sterker nog: we buigen eventuele teleurstellingen om naar succeservaringen en een positief gevoel voor uw kind!
  • We zorgen voor een goede afstemming en communicatie met u als ouder, de school van uw kind, de (huis)arts of specialist en eventuele andere betrokkenen.
  • We zorgen voor plezier tijdens de behandelingen en sluiten aan bij de belevingswereld van het kind. Spelenderwijs gaan we aan de slag met de hulpvraag.
  • Al onze oefentherapeuten zijn gespecialiseerd in kinderoefentherapie en bieden kwalitatief hoogwaardige behandelingen aan. Zij zijn ingeschreven in het Kwaliteitsregister Paramedici en volgen bij- en nascholing.

Kinderoefentherapie EigenWijs
Van Heemstraweg-West 2C, 5301 PA, Zaltbommel
KvK 84344253 - Beroepsvereniging VvOCM
0418 304 022   info@kinderoefentherapie-eigenwijs.nl

Algemene voorwaarden - KlachtenregelingVind ons op Google Maps

Kinderoefentherapie EigenWijs